Cijena izrade web stranice

Koliko košta izrada web stranice?
Na to pitanje nema odgovora unaprijed, bez poznavanja zahtjeva naručitelja.
Tek nakon što se definira projektni zadatak, moguće je ponuditi cijenu izrade stranice(stranica).
Zašto? Ima niz faktora koji utječu na cijenu izrade stranice.
- Dizajn stranice - to ne znači kako će vaše web stranice izgledati što se tiče boje, fontova, slika i sl., ali na cijenu utječe koliko će podstranica vaša web stranica imati, kako se rješava navigacija na vašim stranicama, da li je potreban flash ili druge animacija.
- Ako zahtijevate specijalne funkcije menia kao što su tzv. 'padajući meni'(drop-down menu), cijena stranice raste.
- Flash ili druge vrste animacije - zahtijevaju posebna znanja i poseban software i time povećavaju cijenu izrade stranice. Usput, bolje ih je izbjegavati na web stranicama, jer svi tekstovi koje ugradite u flash su nečitljivi za robote koji indeksiraju stranice i određuju poziciju na pretraživačima.
- Plasman na tražilicama - ako želite postaviti temelje za dobar plasman vaše stranice na pretraživačima, kod izrade web stranice treba raditi optimizaciju stranice. To zahtijeva posebna znanja i tehnike. Zbog toga, a i zbog potrebnog dodatnog rada, cijena izrade stranica će biti viša. Ako stranica služi za prodaju proizvoda ili usluga, optimizacija stranica je neophodna, bolje ju je raditi kod izrade stranice i sigurno će vam se isplatiti.
- Baza podataka - Ako je zbog potrebe prikazivanja podataka na vašim stranicama potrebno određene podatke spremati, to zahtijeva dodatni rad i znanja koje se moraju ugraditi u cijenu izrade web stranice. Što više funkcionalnosti vaše stranice imaju, to će cijena izrade stranice biti viša. Općenito rečeno, stranica koja zahtijeva programiranje( recimo PHP) koštat će bitno više od stranice koja ima statički sadržaj i nema posebne zahtjeve na razne efekte.

Cijenu izrade web stranice ćemo definirati tek nakon što razmotrimo vaše zahtjeve. Nećemo ponuditi najnižu cijenu izrade, ali ćemo zato ponuditi visoku kvalitetu stranice.


Za manje poslove ne naplaćujemo ništa dok stranica ne bude u funkciji i prihvaćena od strane kupca.
Za veće poslove uzimamo 20% cijene unaprijed zbog rizika da kupac odustane od posla.

Sat rada na savjetovanju( consulting-u) naplaćujemo 250Kn.

Usluga SEO optimizacije se ne može unaprijed procijeniti. Nakon analize stranica dajemo ponudu.

Uslugu izgradnje linkova dogovaramo prema željenom rezultatu. Napr., podizanje Google pagerank-a s 0 na 1, 1 na 3 i slično.
Naplata kad postignemo rezultat. Unaprijed 20%.

Održavanje stranice 20% osnovne cijene godišnje.

Cjenik
Nemamo cjenik.
Ne naplaćujemo nijednu stranicu manje od 1.000Kn. Moguće je obročno plaćanje - do 12 obroka. Za svaku uslugu dajemo ponudu nakon procjene vremena potrebnog za obavljanje.
Čak i najjednostavnijoj stranica izrađenoj CMS-om, pristupamo kao i najsloženijoj:

- predlažemo varijante izgleda stranice - analiziramo konkurenciju
- analiziramo koje su ključne riječi optimalne
- analiziramo i po potrebi revidiramo tekstove koje predlažete.